Integritetspolicy

Välkommen till vår integritetspolicy avseende formulärinskick för hembesök för förfrågan av värmepumpar. Vi är åtagande oss att skydda din integritet och behandla dina personuppgifter med respekt och i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning, inklusive EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

1. Ansvarig för dataskydd Vi, Göteborgs bygghantverk AB, org.nr 556960-7608, är ansvariga för behandlingen av dina personuppgifter som samlas in genom vårt formulär för värmepumpsförfrågningar. Du kan kontakta oss via info@gbgbygghantverk.se för alla frågor relaterade till dina personuppgifter och denna policy.

2. Insamlade uppgifter När du använder vårt formulär för att skicka in en förfrågan om värmepumpar, kan vi samla in följande information:

  • Namn
  • Kontaktuppgifter (t.ex. e-postadress, telefonnummer)
  • Adress och information om din fastighet (för att bedöma lämplighet för värmepump)
  • Eventuella andra uppgifter du frivilligt tillhandahåller i ditt meddelande

3. Syfte och rättslig grund för behandling Dina personuppgifter behandlas i syfte att:

  • Hantera din förfrågan om värmepumpar
  • Tillhandahålla relevant information och erbjudanden om våra värmepumpslösningar
  • Förbättra våra tjänster och kommunikation

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig eller för att vidta åtgärder på din begäran innan ett avtal ingås. Den kan också grundas på ett legitimt intresse av Göteborgs Bygghantverk att marknadsföra våra produkter och tjänster.

4. Delning av personuppgifter Vi delar inte dina personuppgifter med tredje part utan ditt uttryckliga medgivande, utom i följande fall:

  • När det är nödvändigt för att fullgöra våra tjänster, t.ex. med leverantörer eller underleverantörer.
  • Om det krävs enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut.

5. Säkerhet och lagring Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, förändring, spridning eller förstörelse. Dina uppgifter lagras endast så länge som är nödvändigt för de syften för vilka de samlades in eller så länge som lag kräver.

6. Dina rättigheter Du har rätt att begära tillgång till, rättelse eller radering av dina personuppgifter. Du har även rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter och begära begränsning av behandlingen. För att utöva dina rättigheter, vänligen kontakta oss på info@gbgbygghantverk.se.

7. Ändringar i integritetspolicyn Denna integritetspolicy kan komma att uppdateras. Den senaste versionen finns alltid tillgänglig på vår webbplats.

För frågor eller mer information, vänligen kontakta oss via info@gbgbygghantverk.se.

Datum för senaste uppdatering: 2024-02-10.

Göteborgs Bygghantverk AB, Aröds Industriväg 28, Göteborg, 417 05 Göteborg, Sverige.