Miljöpolicy

På Göteborg Bygghantverk är vi starkt engagerade i att skydda vår planet och att minimera vår påverkan på miljön. Vi tar vårt miljöansvar på största allvar och strävar efter att integrera hållbara metoder i alla aspekter av vår verksamhet.

En central del i vår miljöpolicy är att noggrant hantera vårt avfall och att välja material som inte orsakar onödig skada på naturen. Vi prioriterar att samarbeta med leverantörer som delar våra värderingar och vårt engagemang för miljön.

Vi är väl medvetna om att byggbranschen ofta involverar användning av skadliga material. Det är för oss en självklarhet att dessa ska hanteras på ett ansvarsfullt och säkert sätt. Korrekt avfallshantering är endast en del av vår större miljövänliga strategi.

Vi är engagerade i att minimera vår klimatpåverkan och att använda de naturresurser vi använder på ett så effektivt och sparsamt sätt som möjligt. I detta syfte strävar vi efter att kontinuerligt förbättra vår kunskap och att använda material som har minimal negativ påverkan på miljön.

Vi ser det som vårt ansvar att sprida miljömedvetenhet, både inom vårt team och till våra kunder, leverantörer och entreprenörer. Genom att arbeta tillsammans kan vi värna om vår natur och säkra en hållbar framtid för kommande generationer.