Komplett badrumsrenovering

Referensprojekt: Komplett badrumsrenovering

I det här projektet stod vi inför utmaningen att förvandla ett flertal gånger renoverat badrum till en fräsch och modern oas. Det ursprungliga badrummet hade genomgått tre tidigare renoveringar, där varje renovering hade applicerats direkt över den föregående – en metod som är känt som ”kaka på kaka”. Detta innebar en komplex rivningsfas, där vi avlägsnade hela 20 kubikmeter material.

Till vår förvåning hade dessa tidigare renoveringar inte resulterat i några större fuktskador, trots att den gamla metoden kan ge upphov till detta. Dock upptäckte vi betydande skador och svartmögel runt takfönstret, som var orsakat av bristfällig användning av fuktspärr. Detta ledde till att all mineralull i golv, vägg och tak behövde bytas ut.

Med noggrann planering och professionell utförande lyckades vi inte bara åtgärda skadorna, men också transformera badrummet till en modern och inbjudande plats. Vi säkerställde att alla element i badrummet installerades korrekt för att förhindra framtida problem och maximera livslängden på renoveringen.

Detta projekt visar vår förmåga att hantera komplexa renoveringar och förvandla utmanande situationer till framgångsrika projekt. Vi är glada över att kunna säga att detta badrum nu har invigts av kunden och är redo för många års användning.