Elektriker Göteborg

Har du problem med el i ditt hus? Vi har under flera års tid gjort alla sorters eljobb och elarbeten i Göteborg med omnejd. Vi har elektriker med behörighet som kan hjälpa till med allt från att byta jordfelsbrytare till att göra en fullständig renovering av befintlig el. Att renovera elen innebär alltsomoftast att dra nya kablar samt byta elcentral. Många går idag ifrån en elcentral med “proppar” till snabbkopplingar.

Alla medarbetare som arbetar med el innehar elsäkerhetsverkets B auktorisation. Den ger oss möjligheten att göra omfattande elarbeten på lågspänningsanläggningar(omfattar alla villor, radhus och lägenheter.

Exempel på arbeten som vi kan göra är att: Installera och eller flytta ljusarmaturer, byta eluttag, sätta nya eluttag.

Fast ansluta elektrisk utrustning som stadigvarande förbrukar el. Förlängning av kablar, sätta nya dosor för matning av el till ny utrustning.

Koppla om och koppla loss elektrisk utrustning.

Vi jobbar inom hela Göteborg, Kungälv, Kungsbacka, Hisingen, Älvängen samt Nol.