Byta proppskåp och jordfelsbrytare

Alla har vi väl varit med om att stå på ett mörkt ställe och leta efter proppar som fungerar. Den tiden är på väg att vara förbi, allt fler hushåll installera jordfelsbrytare och automatsäkringscentraler. I de nya centralerna sitter så kallade vippsäkringar, de förbrukas inte på samma sätt som gamla tiden proppar utan de slår av istället.

Det är inte bara för att det är lättare som du installerar en jordfelsbrytare det är också för att förhindra personskador. En jordfelsbrytare känner av svängningar i strömstyrkan på ett sätt säkringar inte kan. Exempelvis om något i huset har blivit strömförande på grund av ett elfel eller en felaktig inkoppling, jordfelsbrytaren känner av detta direkt och slår blixtsnabbt av strömmen. Resultatet är tiden som en människa får i sig strömmen är så kort att inga skador uppstår.

Det är därför alltid vår första prio att säkra upp äldre hus utan jordfelsbrytare med nya. En jordfelsbrytare är en fast installation och måste därför alltid kopplas in av en behörig elektriker. En felaktigt installerad jordfelsbrytare kan i värsta fall leda till allvarliga personskador och eller dödsfall. I samband med ett byte av jordfelsbrytare brukar vi inte sällan rekommendera att även elskåpet byts ut. I de allra flesta fall är det av en äldre modell då det inte funnits en jordfelsbrytare inkopplad.