Bygg – Nybyggnation, tillbyggnad

Bygga nytt, renovera eller bygga till.  Vi har varit med och bygg flera hus från första spadtaget tills dess att nyckeln sätts i låset.

Att bygga nytt hus

Att bygga nytt innehåller flera olika moment. För att hjälpa dig på traven har vi punktat lite saker som kan vara bra att tänka på.

Tomten

Det är svårt att få tomter i Göteborgsområdet men vi har en del kontakter och vi har hjälp flera kunder med att få tag i tomter. Det viktiga är att ni redan innan har bestämt er för vilken budget som får gälla för tomten. Tänk på att det ofta tillkommer kostnader för att ansluta vatten, avlopp och inte minst el. Lite modernare saker har börjat tillkomma såsom Fiberanslutning och eventuell koppling till fjärrvärmenät.

Ritning, skiss och tomtkostnader

Vill du inte köpa ett färdigritat hus kan du använda dig av en arkitekt. Många av de uppdrag som vi gjort åt våra kunder har varit enligt ritningar från arkitekter det förekommer även att kunder har gjort hela ritningen. Vill du så hjälper vi dig att planera och rita upp ditt projekt. Tänk på att alla tomter är olika och innan ett hus kan börja byggas så är det oftast en hel del som måste göras för att tomten ska passa det kommande huset.

Nybyggen och tillbyggnader  i Göteborg

Vi gör våra byggnationeri Göteborg med omnejd, vi har varit i Kungsbacka, Trollhättan, Alingsås ute på öarna. Vår utgångspunkt är vårt kontor på Hisingen men då det krävs har vi utrustning för att ligga över på plats i vår husbil.

Tips inför nybyggnad/tillbyggnad

  • Vilket sorts hus behöver ni?
  • Hur ska det ligga?
  • Vart ska huset stå på tomten?
  • Vad får det kosta?
  • Hur har andra gjort?
  • Vilken isolering ska ni ha?
  •  Hur ska det värmas upp?
  •  Har kommunen planer för området?
  •  Lösvirke eller färdigt?
  •  Vilket material ska ni använda?

Nu börjar husbygget

När vi är ute och pratar med våra kunder är den vanligast frågan, hur går det till? Därför tänkte vi skriva ner en generell lista över de arbetsmoment som innefattas i en när du bygger ett nytt hus eller gör en tillbyggnad.

1. Röja på tomten, tomten måste vara i sådant skick att husbygget kan börja

2. Markarbeten/schakt, ta bort det som inte får vara kvar,

3. lägga till dräneringsgrus och återfyllnad under huset.

4. Grundläggning

5. Bygga upp stommen, här reses de bärande väggarna, ytterväggarna och de eventuellt bärande innerväggarna. Här byggs och monteras takstolarna samt pelare och bärande balkar.

På ett prefabricerat/stomrest hus levereras ytterväggarna helt klara, ytbeläggningen på taket är med, alla innerväggar är på plats och gipsade. Olika leverantörer kan ha olika standard och sätt att arbeta. Om inga eldragningar ingår får man sätta gipsen själv på sidan.  Källa byggahus.se

5. Tätt tak, lite olika beroende på konstruktion. Exempelvis spika råspont och lägga papp, dock inte pannor och takplåt ännu.

6. Förbereda för skorsten i samband med att man gör tätt tak.

7. Bygga upp ytterväggarna. Man gör allt från utsidan och inåt. Först väderskyddet, sedan isolering av stomme, sedan plastfolie och gips sist. OBS att det finns olika väggtyper och att man kan göra på lite olika sätt.

9. Yttertaket kan sedan göras precis när som helst.

10. Plåtdetaljer sätts före och efter yttertaket, inklusive hängrännor och stuprör.

11. Regla upp innerväggar.

12. VVS-montör och elektriker och drar alla installationer.

13. Ventilation och eventuell centraldammsugare.

14. Isolering av vindsbjälklag. Installationerna läggs under isoleringen.

15. Gipsa väggar och innertak.

16. Har du två plan måste mellanbjälklaget byggas klart innan innerväggarna kan monteras.

17. Det bärande golvskiktet (spånskivor) på övreplan.

18. Montera innerdörrar.

19. Golvytskikt i alla utrymmen utom våtrum, där tätskiktet monteras först om man ska kakla.

OBS att det är mellan 12-16 veckors uttorkning på betong innan man kan göra tätskikt. Kolla att plattan fått torka ut minst 12 veckor.

20. Spackla. Punkt 19 och 20 kan pågå parallellt.

22. Inredning: Garderober, köksinredning, allt som byggs fast.

23. Samtidigt med våtrumstätskiktet är gjort kan man sätta kakel och klinker i våtrummet. Många saker kan gå parallellt.

24. Måla och tapetsera klart.

25. Montera kakel eller annat stänkskydd i köket.

26. Slutmontering av el och VVS – strömbrytare, blandare wc etc.

27. Sätta in lösa garderober, vitvaror, eventuell eldstad. Skorstenen monteras när eldstaden monteras.

Vi kan också hjälpa dig med badrumsrenoveringar.